Prezentarea generală

 În cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea mai veche universitate din România, Școala Doctorală de Informatică din Iași funcționează din anul 2005, având o experiență de peste 17 ani.

        Școala Doctorală de Informatică își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Informatică din Iași și oferă o calificare universitară superioară, finalizată prin titlul de doctor în domeniul informaticii. În perioada 2005-2022, Școala Doctorală de Informatică a sprijinit și s-a bucurat alături de cei 52 de absolvenți care au obținut titlul de Doctor.

  Activitatea de cercetare a doctoranzilor este organizată în 8 grupuri de cercetare. Acestea sunt conduse de cadre didactice care pot ghida, pot crea un mediu favorabil documentării pentru lucrarea de doctorat și pot, de asemenea, să impulsioneze pasiunea pentru activitatea de cercetare. (Raportul de autoevaluare al Școlii doctorale de Informatică pentru perioada 2015-2020)

Alătură-te celor peste 50 de Doctori în Informatică!

Suntem o comunitate academică premiată

Suntem la curent cu noutățile domeniul IT&C. Nu o spunem doar așa ci o demonstrează proiectele de cercetare desfășurate, inovațiile dezvoltate și premiile obținute an de an de către cadrele didactice și studenții doctoranzi.

Te sprijinim financiar

Școala Doctorală de Informatică oferă posiblitatea propriilor studenți-doctoranzi neangajați de a lucra în cadrul Laboratorului de stagii de practică profesională și de cercetare. De asemenea, studenții-doctoranzi pot primi lunar burse doctorale acordate de către Ministerul Educației Naționale. În plus, Universitatea dispune de fonduri proprii pentru acordarea de burse speciale, pe lângă cele oferite de stat.

Vei fi sprijinit să îți deschizi propria afacere

Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer recunoaște nevoia consolidării spiritului antreprenorial în comunitatea de cercetărori. În cadrul Centrului iTransfer vei întâlni o echipa care să încurajeze și să sprijine toate inițiativele în acest sens.

Poți pune teoria în practică

Odată ce începi studiile de doctorat, membrii Școlii Doctorale de Informatică te vor ajuta să pui teoria în practică prin Centrul de Transfer tehnologic iTransfer (CTT-iT) şi partenerii Facultății de Informatică, interesați de activitatea de cercetare a tuturor studenților noștri.

Ceea ce face Școala Doctorală de Informatică din Iași excepțională, sunt oamenii care fac parte din ea. De la profesorii coordonatori la tinerii cercetători, toți creează o comunitate care demonstrează pasiune, respect și dedicare pentru cercetare și tendințele tehnologice din domeniul IT&C.