Structura organizatorică

Director: Prof. Univ. Dr. Lenuța Alboaie

E-mail: lenuta.alboaie@uaic.ro

Tel.: +40 232 201102/2329

Fax: +40-232-201490

Program de lucru cu publicul: Miercuri: 16:00-18:00

Istoric - conducatori Școala Doctorală de Informatică

Consiliul Școlii Doctorale de Informatică se întrunește, de regulă, de cel puțin trei ori pe an, luând decizii în privința comisiilor de îndrumare și a comisiilor de susținere publică, a alocării locurilor la admitere, a schimbării coordonatorului, a cererilor de întrerupere/prelungire a studiilor ori de acordare a perioadei de grație, a exmatriculărilor etc. Consiliul Școlii Doctorale de Informatică este alcătuit din membri care sprijină, evaluează și prioritizează activitatea de cercetare a studenților doctoranzi.

Consiliul Şcolii doctorale de Informatică (mandat 2022-2027)

 • Directorul Școlii Doctorale:

  Prof.univ.dr. Lenuța ALBOAIE

 • Membru intern:

  Prof.univ.dr. Henri LUCHIAN

 • Membru intern:

  Prof.univ.dr. Adrian IFTENE

 • Membru extern:

  Prof.univ.dr. Gheorghe ŞTEFĂNESCU

 • Membru extern:

Prof.univ.dr. Viorel NEGRU

 • Student-doctorand

Simionescu A. Cristian

 • Student-doctorand

Irimia C.I. Cosmin-Iulian

Componența Consiliilor Școlilor Doctorale

Secretar: Bejinariu Adriana

E-mail: adriana.bejinariu@uaic.ro

Telefon: +0232 201102 int. 2329

Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri: 10:00-12:00.

Informații cu privire la: admitere, contracte de studii, depunere cereri, adeverințe, documente susținere publică și alte aspecte ce privesc evoluția doctoranzilor.