Programul de doctorat

Alege din timp, atât domeniul de interes, cât și conducătorul de doctorat care consideri că te va ajuta să devii expert!

  Școala Doctorală de Informatică desfășoară activități de cercetare fundamentală aplicată, dezvoltare experimentală și inovare în mai multe arii ale domeniului Informatică, cele pentru care conducătorii de doctorat arondați au experiență.

  Prezentăm mai jos conducătorii de doctorat, ariile de cercetare și bibliografiile aferente.

Etapele cercetării doctorale sunt următoarele:

  1. Alegerea temei și a conducătorului de doctorat.
  2. Admiterea: a se vedea Regulamentul din anul în curs și secțiunea Admitere a acestui site.
  3. Semnarea contractului de studii.
  4. Parcurgerea și promovarea cursurilor din cadrul Programului de Pregătire Universitară Avansată (PPUA), conform Planului de Învățământ pentru anul universitar în curs.
  5. Stabilirea Programului de Cercetare Științifică (PCS) ca urmare a consultării dintre profesorul coordonator și doctorand pe baza temei de cercetare alese și întocmirea planului aferent.
  6. Susținerea rapoartelor de cercetare: Raportul 1 (proiectul tezei) se susține până la sfârșitul anului I de studii; Rapoartele 2 și 3 se susțin în anii II de studii, respectiv anul III de studii; Raportul 4 (pre-susținerea tezei) se susține în momentul în care doctorandul stabilește împreună cu profesorul coordonator că teza este finalizată și urmează pregătirea pentru susținerea publică (de regulă acest moment poate fi la finalul anului III sau, după caz, în perioada de grație).
  7. Evaluarea rapoartelor de cercetare se face cu unul din calificativele “Foarte bine”, “Bine” sau “Satisfăcător”.
  8. Finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat: a se vedea Regulamentul Instituțional pentru anul în curs și Regulamentul propriu al Școlii Doctorale de Informatică.

Acest chestionar urmăreşte stabilirea nivelului de satisfacţie al studenţilor doctoranzi față de programul de studii al Școlii Doctorale de Informatică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților doctoranzi