Resurse

Acces la platforma cloud-computing în regim privat RaaS-IS, care este gestionată și partajată de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași.

Personalul academic al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi are acces liber la literatura științifică și tehnică până la data de 31 decembrie 2022, după cum urmează:

 • Clarivate Analytics (WoS, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index)
 • Reaxys
 • Scopus
 • MatSciNet

Totodată, doctoranzii au șansa de a-și aprofunda cercetările în universități din întreaga lume, partenere cu instituția noastră în cadrul programelor Erasmus și Erasmus Plus.

ANELIS Plus

Platforma Anelis Plus asigura accesul la resursele electronice de informare documentară asupra unei palete largi de domenii și poate fi accesată la adresa http://www.anelisplus.ro/.

Ca beneficiar al proiectului Anelis Plus, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, oferă studenților acces la următoarele resurse:

 • ScienceDirect oferă acces în text integral la reviste științifice de cercetare în format online, cărți academice, serii de cărți și enciclopedii online. Peste 25% din informația apărută la nivel global în domeniile știinţe exacte și științe umaniste, tehnologie și medicină este publicată pe platforma Elsevier Science Direct. Este incontestabil, cea mai importanta resursă informațională academică a zilelor noastre și cuprinde revistele publicate de grupul editorial Elsevier (grupează editurile: Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press, Pergamon, Butterworth-Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson)
 • Web of Knowledge este una dintre cele mai importante surse de documentare științifică la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este de a oferi informații despre recunoașterea științifică a articolelor și de identificare a noilor tendinţe și tehnologii la nivel mondial. Web of Knowledge este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a jurnalelor ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia, SUA.
 • Scopus este o baza de date bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând reviste științifice, livrată prin intermediul Internetului. Oferă acces la rezumatele articolelor științifice din peste 18500 de reviste științifice internaţionale publicate la peste 5000 de edituri internaționale. Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch care permite evaluarea autorilor și instituțiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate și numărul de citări primite.
 • SciFinder, produs de Chemical Abstracts Service (CAS), este cea mai cuprinzătoare bază de date din domeniul chimiei şi ştiinţelor conexe (biochimie, inginerie chimică, știința materialelor, nanotehnologia, fizica, știința mediului și alte discipline științifice și de inginerie). Platforma oferă acces la referințe din peste 10.000 de reviste și brevete.
 • MathSciNet (ISSN 2167-5163) este o publicație electronică care oferă o bază de date atent întreținuta și ușor de căutat ce conține recenzii, rezumate și informații bibliografice pentru o mare parte din literatura de specialitate pentru domeniul ştiințelor matematice.

Biblioteci

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, oferă studenților săi accesul la serviciile oferite de biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", dar și a bibliotecilor filiale din cadrul Facultăților Universității pe baza unui permis de intrare. Eliberarea permiselor și vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr. 4, parter) și la Biblioteca de Fizică și Chimie „Ștefan Procopiu” (UAIC, corp A, parter, B-dul Carol I, nr. 11).

Vizualizează lista completă a bibliotecilor ce pot fi consultate în scopul elaborării lucrării de doctorat.

Studenții doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale de Informatică pot beneficia de burse de studiu pentru activitatea doctorală de la Ministerul Educației Naționale sau de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Burse acordate de Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Conform Ordinului nr. 6452/2022 se acordă burse doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență.
 • Bursa doctorală se acordă pe întreaga perioada de cercetare doctorală.
 • Cuantumul alocat este diferențiat în funcție de anii de studiu, precum și de bugetul alocat, dar și de modificările de ordin legislativ

Burse acordate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • Studenții doctoranzi la Școala Doctorală de Informatică pot beneficia de o bursă acordată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pe întreg parcursul studiilor de cercetare, cu respectarea aspectelor prevăzute în contractul de studii.

Programe de mobilitate

 • Programul Erasmus+, mai multe informații găsiți aici.
 • Posibilitatea de cotutelă (conducător științific de la Școala Doctorală de Informatică și conducător științific de la altă universitate din România sau din străinătate), mai multe informații găsiți în Regulamentul aferent anului universitar în curs.
 • Posibilitate de bursă fulbright, unde studenții doctoranzi pot studia pe o perioadă de 6 sau 12 luni în străinătate și pot fi finanțați în acest sens, mai multe informații găsiți aici.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu secretariatul Școlii Doctorale de Informatică la adresa: adriana.bejinariu@uaic.ro

Localizarea sălilor de cercetare

Infrastructura de cercetare a Școlii Doctorale de Informatică este formată din: biblioteci, laboratoare de cercetare echipate hard/soft, spații particulare de lucru (birouri), facilități de acces la internet, calculatoare și alte echipamente de stocare și comunicare, platforme de calcul și resurse specifice domeniilor de cercetare. Spațiile de cercetare și documentare, sunt concentrate în două clădiri ale UAIC, la două adrese din Iași: în corpul C al UAIC, din Str. Berthelot, nr.16 și în corpul R, din Str. Alexandru Lăpușneanu nr.26.

Spații amenajate și infrastructură de cercetare la care au acces studenții doctoranzi:
 • 8 laboratoare dotate cu câte 20 de computere fiecare şi un laborator dotat cu 12 computere conectate la reţeaua universitară de Internet, disponibile tuturor membrilor Facultății de Informatică.
 • 3 amfiteatre din care: unul cu o capacitate de 210 locuri, unul cu o capacitate de 121 de locuri și cel de-al treilea cu o capacitate de 117 locuri;
 • 5 săli de seminar din care: o sală de 80 de locuri şi 4 săli de câte 30 de locuri fiecare;
 • 1 birou dedicat în special doctoranzilor C414
 • 2 săli dedicate în special doctoranzilor R201 și R209 din Corpul R al Universității.