Întrebări frecvente

Te rugăm să verifici cel mai frecvente întrebări pe care le primim. E foarte posibil ca răspunsul la întrebarea ta să se regăsească deja aici.

Da. Diploma de Doctor este recunoscută la nivel internațional.

Diploma se acordă în baza titlului de doctor conferit prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, după evaluarea tezei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul.

Da, Consiliul Școlii Doctorale (CSD) decide schimbarea conducătorului de doctorat în următoarele condiții:

 • conducătorul de doctorat se pensionează și nu dorește să continue activitatea de conducere de doctorat;
 • la cererea conducătorului de doctorat, motivată de imposibilitatea de a continua activitatea de îndrumare a studentului-doctorand;
 • la cererea Directorului Școlii Doctorale, în situația constatării indisponibilității conducătorului de doctorat;
 • la cererea motivată a studentului-doctorand, pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat și studentul-doctorand;
 • la cererea comuna a studentului doctorand și a conducătorului de doctorat;

Noul conducător de doctorat poate fi propus de CSD sau de studentul-doctorand.
Schimbarea conducătorului de doctorat poate fi aprobată de către directorul CSUD, numai cu acordul scris al noului conducător de doctorat și al studentului-doctorand.

Acestă cerere se transmite către Secretariatul Școlii Doctorale.

Pentru doctoranzii ale căror proiecte de cercetare necesită îndrumarea de către mai mulţi conducători de doctorat din domenii diferite sau în cazul desfăşurării proiectului de cercetare şi în altă instituţie, se organizează doctorat în cotutelă. În cotutelă, pentru un doctorand îndrumarea este asigurată, în afara conducătorului din Şcoala Doctorală unde este înmatriculat, de încă unul sau mai mulţi conducători de doctorat.

Doctoratul în cotutelă se desfăşoară pe baza unui acord/contract de cotutelă.

Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat (3 ani) și eventualelor acte adiționale (prelungire) la acesta, mai are la dispoziție o perioada de grație de maximum 2 ani, pentru a finaliza și susține public teza:

 • în perioada de gratie, studentul-doctorand nu poate beneficia de bursa de doctorat sau alt sprijin financiar acordat din granturile doctorale.
 • în perioada de grație studentul-doctorand nu are obligații financiare față de Școala Doctorală.
 • în perioada de grație nu se pot acorda și întreruperi ale studiilor universitare de doctorat și nici prelungiri ale duratei programului de doctorat.

Perioada de gratie, prelungirea, respectiv întreruperea studiilor universitare de doctorat face obiectul unui act adițional la contractul de studii universitare de doctorat.

Termenele de susținere a primelor 3 rapoarte pot fi prelungite cu maximum 6 luni, la solicitarea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și cu aprobarea Directorului Școlii Doctorale.

În cazul depășirii termenului prevăzut, studentul-doctorand este propus pentru exmatriculare.

Un student-doctorand poate fi exmatriculat în următoarele situații:

 • dacă studentul-doctorand, care nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, depășește termenul perioadei de grație;
 • dacă se obține calificativul „Nesatisfăcător” și la a doua susținere publică a tezei de doctorat;
 • dacă lucrarea de doctorat se invalidează și a doua oară de CNATDCU;
 • dacă studentul-doctorand nu a semnat contractul de studii;
 • dacă studentul-doctorand nu a achitat taxele de studiu în interval de un an calendaristic calculat de la data înmatriculării;
 • dacă studentul-doctorand a fost propus pentru exmatriculare, ca sancțiune pentru fraudă în activitatea profesională sau pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform dispozițiilor Codului de etică și deontologie universitară;
 • dacă studentul-doctorand s-a retras de la studii;
 • dacă studentul-doctorand nu a depus cererea de revenire la studii;
 • dacă studentul-doctorand nu a susținut rapoartele de cercetare la termenele prevăzute;
 • alte situații ce decurg din Regulamentul pentru anul universitar curent.

Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe la solicitarea studentului-doctorand din motive temeinice, cum ar fi concediu de maternitate/paternitate, concediu pentru creșterea copilului, concediu medical sau cazuri fortuite. Durata studiilor universitare de doctorat se prelungește cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Întreruperile se aprobă de către Consiliul Școlii Doctorale împreună cu avizul conducătorului de doctorat.

 1. Pe perioada Programului de pregătire universitară avansată (PPUA) se va lua în considerare gradul de participare și implicare în urmarea disciplinelor din program.
 2. Pe perioada Programului de cercetare științifică (PCS), se va lua în considerare ritmul și calitatea susținerii referatelor, lista lucrărilor trimise spre publicare, lista lucrărilor acceptate spre publicare, nivelul jurnalelor/conferințelor la care s-a trimis, implicarea în proiecte de cercetare și dezvoltarea de software în cadrul temelor/proiectelor de cercetare.

Dacă întrebarea ta nu este inclusă aici, atunci te încurajăm să ne contactezi printr-un email la adresa adriana.bejinariu@uaic.ro