Regulamente și formulare

Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Proceduri operaţionale pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta

Regulamente instituționale de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat

Regulamente de organizare şi funcționare a studiilor universitare de doctorat – Şcoala Doctorală de Informatică

Metodologii

Legislaţie referitoare la studiile universitare de doctorat

Legislaţie referitoare la procesul de obţinere a atestatului de abilitare

Legislaţie referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat

Hotărâri de guvern referitoare la organizarea şi funcționarea studiilor universitare de doctorat